Sportchef Lars Myrberg presenterar här bakgrunden och tanken bakom SBF:s Kravanalys 2020.

Kravanalyserna tog sin början 1998 då Svenska Olympiska Kommittén, SOK, startade Topp-och Talangprogrammet. Den idag gällande mallen ”Kravanalys i ett olympiskt medaljperspektiv” togs fram 2011 av SOK:s Mårten Fredriksson, Jesper Sjökvist och Oscar Gidewall. Svenska Boxningsförbundet har idag ett givande samarbete med SOK:s Rickard Nilsson och Henrik Forsberg. Rickard har även fungerat som stöd under framtagandet av årets upplaga.

Kravanalysen är ett levande dokument som ska uppdateras med jämna mellanrum och ska ses som ett dokument för kommunikation. Dokumentet ska även fungera som stöd och inspiration för tränarna i planeringen av de olika tränings- och tävlingsperioderna, från landslags- till klubbnivå både för ungdoms-, junior- och seniorutövare.

Den 21-22 augusti håller vi ett möte med landslagscoacherna i Köping. Där kommer vi dels att diskutera Kravanalysens innehåll, men vi påbörjar även en coachutbildning i flera steg med ledarskapscoachen Po Lindvall. Därefter är tanken att jag under höst och vår reser ut i landets regioner för att möta landets tränare för att diskutera svensk boxnings tränings- och tävlingsupplägg. Målet är att uppnå en samstämmighet kring hur boxningsträning kan och bör se ut givet de olika förutsättningar som finns i landets regioner. Allt med siktet inställt mot olympiska medaljer.

Här hittar ni Kravanalysen i sin helhet som textdokument

Bästa boxningshälsningar

//Lars Myrberg

Sportchef, SBF