Under styrelsemötet den 21 februari 2011 antogs uppdaterade styrdokument för allmänna bestämmelser (tidigare PM för klubbarna) samt en svenskanpassad översättning av AIBA Medical Handbook.

Styrdokumenten har lagts upp i dokumentbanken här på swebox.se

De allmänna bestämmelserna, som behandlar bl.a. medlemsansökningar, startbokshantering och representationsbestämmelser återfinns under fliken 1.6 Organisation.

Den medicinska handboken, som behandlar läkares hantering av boxare och aktiva, återfinns under fliken 1.1 Boxare och aktiva.

Märk väl att det åligger SBF:s samtliga medlemmar att följa dessa styrdokument. Tidigare bestämmelser gällde förut, och inte nu. Följdfrågor rörande de allmänna bestämmelserna och den medicinska handboken besvaras av SBF:s kansli via generalsekreterare Håkan Stigzelius.