Vi i valberedningen på Svenska Boxningsförbundet vill komplettera vårt förslag till årsmötet med en kort presentation av de kandidater står för nyval till styrelsen.

 

Jan Eliasson, föreslagen som ledamot till styrelsen på en period om 2 år

Jan har varit aktiv inom boxningen i 40 år och har tävlat på såväl Diplom-SM som junior och senior SM, han har även gjort en landskamp för Sverige. Just nu är Jan ordförande för Västra Götalands Boxningsförbund och har varit det i 20 år. Jan brinner för barn- och ungdomsverksamheten och vill att vi inom svensk boxning ska satsa mer på de unga boxarna.

 

Nina Svensson, föreslagen som suppleant till styrelsen på en period om 1 år

Nina är 56 år gammal och bor i Karlstad. Hennes intresse för boxning har varit med sedan barnsben då hennes pappa är gammal boxare och ledare. Nina har suttit i styrelsen BK 1925 i omgångar och även suttit med i distriktsstyrelsen för Värmland Närkes Boxningsförbund, där hon för närvarande är sekreterare. Nina hjälper gärna till när det är tävlingar och evenemang, även i klubbarna runtomkring Karlstad. Hon tycker även om annan idrott och är exempelvis med och hjälper till i Boltic Bandy. På fritiden träffar hon gärna vänner och spenderar så mycket tid hon kan med sitt barnbarn.

 

Ulf Ekblom-Olsson, föreslagen som suppleant till styrelsen på en period om 1 år

Ulf har under perioden 2 april till idag valt att dra tillbaka sin kandidatur vilket medför att han ej ställer upp som kandidat på årsmötet 2024.

 

Valberedningens förslag ser därmed ut som följer,


Ledamöter

En manlig ledamot för en period om 2 år – Jan Eliasson, nyval

En kvinnlig ledamot för en period om 2 år – Linda Broman, nyval

En kvinnlig ledamot för en period om 2 år – Carola Fritiofsson, omval

 

Suppleanter

En manlig suppleant för en period om 1 år – vakant

En kvinnlig suppleant för en period om 1 år – Nina Svensson, nyval

 

Valberedningen för Svenska Boxningsförbundet uppmuntrar boxningsföreningarna att sluta upp på årsmötet för att välja kandidater att sitta i förbundsstyrelsen under kommande år.

 

Väl mött på årsmötet 2024!

Ni hittar också valberedningens information i sin helhet här

 

Med vänlig hälsning,

Jenny Häggblom, tf. ordförande i valberedningen Svenska Boxningsförbundet

Kermith Fredriksson

Lasse Karlsson