Svenska Boxningsförbundets styrelse önskar komplettera de utskickade handlingarna inför årsmötet 5 maj 2024 med sin verksamhetsplan och sin ekonomiska plan för verksamhetsåret.

Verksamhetsplanen hittar ni här

Ekonomiska planen hittar ni här

Väl mött i Stockholm helgen 4-5 maj 2024.

Mvh Svenska Boxningsförbundets styrelse