Svenska Boxningsförbundet förvaltar ett tillstånd för Sveriges klubbar att anordna tävlingar i diplom- och matchboxning. Svenska Boxningsförbundets styrelse vädjar till alla att inte kontakta kampsportsdelegationen för att diskutera vårt tillstånd.

Själva har vi som policy i styrelsen att endast vår regelansvarige kommunicerar med kampsportsdelegationen. En kontakt ger tydlighet och spårbarhet för oss samt enkelhet för Kampsportsdelegationen. Vi anser dessutom att detta kan stärka Kampsportsdelegationens förtroende för oss som organisation och sport.

Svenska Boxningsförbundet får kontinuerligt uppdateringar av boxningsreglerna av AIBA som innebär nya kampsportsansökningar som vi vill få behandlade utan missförstånd. Vid frågor om gällande regler vid nya tävlingar, ber vi alla, att kontakta oss och inte Kampsportsdelegationen. Vidare gäller alltid de regler som finns på hemsidan om inte annat uttryckligen meddelas på annat sätt.

På samma sätt, har någon synpunkter på Kamsportsdelegationens beslut, ber vi er diskutera detta med Svenska Boxningsförbundet och inte Kampsportsdelegationen.

Med vänliga hälsningar
Svenska Boxningsförbundets styrelse