Som ordförande i kommittén för tävlingsarrangemang, ser jag med glädje att publiken börjar komma tillbaka till våra tävlingar. Helt klart en ny positiv trend, att folk ute i stugorna kommer när det är tävlingar för att se boxning när den är som bäst, det vill säga ”live”.

Projektgrupp Idrottslyftet år 5 har skapat ett paket i samråd med oss som är riktat till domare och som underlättar för domare, deras klubbar och tävlingsarrangörer att bära domarkostnader vid tävlingar. Detta har varit uppskattat och tagits emot på ett positivt sätt.

Kommittén har föreslagit förbundsstyrelsen att de svenska mästerskapen under kommande säsong ska genomföras under tre dagar. Detta har förbundsstyrelsen även klubbat. Syftet är att spara på många klubbars knappa ekonomiska och personella resurser, men det kommer dessutom att innebära besparingar för förbundet. Sakfrågan har även diskuterats under tidigare SBI-möten med närvarande ledare och fått ett starkt stöd av dem. Detta kommer att drabba några boxare som inte kommer att ges tillträde till vissa mästerskap, dock gäller detta ett fåtal tävlingsklasser. Vi ser även detta som ett sätt att signalera till boxare och klubbar om att de behöver vara aktiva i tävlingssammanhang under hela säsongen och inte enbart träna för ett mästerskap.

Vi har vidare föreslaget förbundsstyrelsen att Diplom SM från och med nästa år ska genomföras i början av februari för att de som vill börja boxa riktiga matcher efter nyårsskiftet och är mogna för detta, ska kunna göra det tidigare under året utan att gå miste om möjligheten att delta i diplom SM. Denna fråga har vi också diskuterat med ledare på tidigare SBI-möten.

Under säsongen har en rad landskamper genomförts, både på bortaplan och hemmaplan. Under Uppsala Box Open (UBO) var det England som stod för motståndet. Vilken härlig landskamp det blev! Otroligt bra stämning och mycket folk. Också roligt med alla deltagare på UBO, som fick gå in gratis på landskampen och se våra bästa boxare mot internationellt mycket bra engelska boxare. Hela arrangemanget sändes via Webb TV och hade ett bra genomslag.

Vi är medvetna om att vi saknar junior- och ungdomslandskamper. Här bör vi kunna bli bättre. Det är av vikt att ge våra yngsta utövare möjlighet att få tävla i landslagsdressen på hemmaplan. Finns det intresserade klubbar ute i landet så är ni välkomna att kontakta undertecknad i ärendet. Naturligtvis gäller det även samtliga kategorier av landslag.

Vi arbetar också för att få bättre genomslag av TA-systemet genom att utbilda administratörer till systemet. I detta ärende samarbetar vi med utbildningskommittén och utbildningar kommer att ske i samband med Nybörjarmästerskapen och Nordiska mästerskapen denna vår. Har ni i klubbarna någon som är villig att utbilda sig, ser vi gärna att de anmäler sig. Utbildningen är gratis. Vårt mål är ju att samtliga tävlingar som arrangeras ska administreras via TA-systemet. På dettas sätt blir det betydligt lättare för alla er som idag jobbar som matchmakers ute i klubbarna.

Vi har också tillskrivit medicinska kommittén angående om att det måste vara en läkare per ring, exempelvis vid turneringar. Detta är en svår fråga då vi har ett regelverk att följa, styrt av AIBA samt Kampsportsdelegationen. Vi har inte gett upp frågan utan försöker finna lösningar men idag som säkert alla vet, är det av vikt, att vi alla följer våra egna och AIBA:s regelverk. Att vi följer det, är en av våra uppgifter samt Kampsportsdelegationens uppgifter.

Vi går nu in i en intensiv period med Nybörjarmästerskapen som arrangeras av BK-25 i Karlstad, Diplom SM i Söderköping som arrangeras av NBK Akilles samt SM i Haninge som arrangeras av Haninge BK. Förberedelserna har sedan länge varit igång och jag själv har varit mycket nöjd med det sätt arrangörerna har jobbat med intensitet och framförhållning.

Boxallsvenskan har det varit både upp och ned med. Vi har senaste tiden arbetat intensivt, för att starta upp Boxallsvenskan hösten 2012. Kommande helg ska jag och Tomas Kensert (ny samordnare av boxallsvenskan) först träffa representanter från Norr i samband med Mattias Minne. Sedan åker vi till Göteborg och träffar representanter från Syd-Sverige.

Rapporterat av Kermith Fredriksson ordförande kommittén för tävlingsarrangemang