Förbundsstyrelsen har givit mig, Per-Ola Lindell, samt Bo Dunfors och Kermith Fredriksson i uppdrag att leda och hantera uppgifter rörande press och info under verksamhetsåret 2011-2012.

Som kommitté Är vi givetvis inte de enda som verkställer allt i denna fråga, däremot har vi till uppgift att leda arbetet. Verkställandet Åligger alla såsom sportchefen och landslagstränarna får landslagsverksamheten, kanslichefen får många förbundsfrågor och Övriga i styrelsen och kommittéer får de frågor och Ärenden de arbetar med.

Jag själv, Per-Ola Lindell, kommer att leda verksamheten. Förmodligen kommer mitt ledarskap att präglas av samordning då jag har största respekt får förmågan hos våra anställda, förtroendevalda och av dessa utsedda kommittéer. Vidare kommer jag att försaka hantera alla inkommande nyheter från våra distrikt och klubbar får att så långt det Är möjligt avlasta vår generalsekreterare och tillika kanslichef, Håkan Stigzelius. Jag uppmanar distrikt och klubbar att delge oss nyheter om er verksamhet och ska se till att den publiceras efter bästa förmåga. Skicka era nyheter till press@swebox.se. Se Även sidan http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBoxningsforbundet/Foreningsnytta/Pressochinformation/ får mera information.

Bo Dunfors Är ny i kommittén och har tagit på sig uppgiften att bygga upp ett kontaktnät med vår press. Bo och jag kommer att ha täta kontakter via telefon och e-post får att tillsammans Åka vår exponering mot press och media. Ge oss lite tid så Återkommer jag med rapportering kring detta. Häll tummarna får vår framgång då den Är bra får vår sport.

Kermith Fredriksson Är kommitténs kontaktyta mot styrelsen samt den som kan förmedla oss förbundsstyrelsens riktlinjer om vårt arbete.

Vidare har vi ett antal resurspersoner till vårt förfogande. Dessa ska av oss alla betraktas som tillgångar som ställer upp då de har möjlighet och då det passar. De utgår inte kommittén utan hjälper vår sport då de har möjlige