Nedan hittar ni de kommittéer och dess sammansättningar som SBF arbetar med

KOMMITTÉERNAS SAMMANSÄTTNING

Vid senast genomförda styrelsemöte per den 19/6 fattades bl a beslut om Kommittéernas sammansättning.

SBF:s kommittéer utför arbete inom respektive rubricerat område och har att rapportera och inkomma med förslag till styrelsen i syfte att förstärka respektive verksamhet.

Mandatperioden sträcker sig intill nästa årsmöte.

Tävling & Arrangemangskommittén     

Kermith Fredriksson (ordf)

Linus Gustafsson

Jan Eliasson

Diplomboxningskommittén                   

Kermith Fredriksson (ordf)

Johan Hedengran

Sportkommittén               

Majid Jelili (ordf)

Klas Sandberg

Anna Laurell-Nash

Domarkommittén             

Leif Frimansson (ordf)

Cem Önal

Dorian Butar

Läkarkommittén

Hassan Shabana (ordf)