Sport Campus Sweden erbjuder dig möjligheten att få ta del av Sveriges bästa stöd inom anpassade studier vid KTH, KI, SU, Handels, SH och GIH.

Sport Campus Sweden idrottsliga team har ett fantastiskt program för fystester och träning, idrottsmedicin, psykologi,nutrition, livsstilsstöd och en rad andra områden.

Ansök på www.sportcampussweden.se
Senast fredag den 15 oktober ska din ansökan vara inne!