Vi påminner om, såhär i semestertider, att sista dagen för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter bedrivna under våren 2019, perioden 1 januari-30 juni är 25 augusti 2019.

Det är viktigt att ansökan skickas in i tid – om ansökan kommer in för sent kan föreningens ansökan, enligt LOK-stödsföreskrifterna, avslås.
Det är inte bara att närvaroregistrera aktiviteterna utan det ska även skickas in en ansökan via Idrott Online.

För frågor om LOK-stöd så vänd er i första hand till LOK-stödsgruppen hos RF.
lok@rfsisu.se eller 08-6996150.