Senast den 25 februari 2022 ska redovisningen av höstens (2021) LOK-stödsberättigade aktiviteter vara inskickad.

Den 25 februari 2022 är sista dag att lämna in ansökan om LOK-stöd för verksamhet som utfördes hösten (1 juli-31 december) 2021.

Viktigt är att ansökan endast innefattar de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundet har meddelat att ambitionen, precis som för våren 2020, är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av Corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta.

Nytt för LOK-Stödsansökan som ska in 25 februari är att alla aktiviteter ska ha digital närvaroregistrering. Det innebär att alla aktiviteter måste finnas i IdrottOnline för att kunna skicka in ansökan. Har din förening redovisning i externt system och en aktiv inläsning av aktiviteterna till Idrottonline så innebär det inga förändringar.

Läs mer här om digital närvaroregistering och LOK-Stöd.

Mvh SBF Kansli