Svenska Boxningsförbundet har beviljat Karlstad och BK 1925 ansökan som arrangör för Senior-SM i amatörboxning den 19-21 april 2013 med placering att vara i Idrottshuset på Sundsta.

Det är ett historiskt idrottsevenemang för Karlstad som rymmer både herrar och damer. Mästerskapet bedöms kunna locka långt över 100 st deltagare på seniornivå.

Argumenten bakom beviljandet av värdskapet är:

  • Karlstads utomordentligt starka lokalisering, staden är svårslagen ur logistisk synvinkel med mycket god tillgänglighet.
  • Boxningssporten är starkt förankrad i Karlstad.
  • Föreningen BK 1925 förfogar över stort kunnande med en stark organisation och har erfarenhet från större arrangemang över lång tid.

Bästa Idrottshälsningar,

/Anders Holmberg (på bilden till vänster bredvid Mikael Lindblad)