Boxningsvänner! Svenska Boxningsförbundet mottog i fredags Kampsportsdelegationens beslut om åldersklasser och huvudskydd. Dessa två ärenden skickade vi in i mitten av oktober och nu har vi fått svar:

1. Klassificering av boxare. En boxare kan gå upp en klass så länge åldersskillnaden inte är större än två år. Denna regel får endast tillämpas vid matcher mellan pojkar och flickor i åldrarna 17-18 år. Det här betyder att en junior som är A-, B- eller C-boxare får möta senior-C under förutsättning att det inte skiljer mer än två år mellan boxarna. Några andra förflyttningar inom åldersklasserna är inte tillåtna.
Förtydligande: Kampsportsdelegationen anser att bestämmelserna om uppflyttning i ålderklass för pojkar och flickor i åldrarna 17-18 år och uppflyttning i kategori i klassindelningstabellen inte bör kunna tillämpas samtidigt. Därför kan det inte tillåtas att en boxare som klassats in i kategorierna junior C/Junior B/Junior A går upp och boxas i kategorierna Senior B/Senior A.

2. Huvudskydd. Den svenska övergångsregeln (se sid 27 i AIBA Open Boxing Tävlingsregler) har styrelsen förlängt tillsvidare då det fortfarande har varit svårt för alla tävlingsarrangörer att införskaffa AIBA-godkända 12 oz handskar. Det innebär att utgångsläget är alla matcher även fortsättningsvis ska boxas med huvudskydd och 10 oz handskar.
Men vi har fått tillstånd från kamsportsdelegationen att ge tillstånd för matcher utan huvudskydd för herrar senior A-klass. (OBS! Boxarna måste ha gått minst 15 matcher. 10 oz handskar för 49-64 kg, 12 oz handskar 69-91+ kg gäller och måste vara godkända av AIBA).
Men då övergångsregeln nu är förlängd innebär det att den tävlingsarrangör som införskaffat AIBA-godkända 12 oz handskar (för matcher från 69 kg och uppåt) och som önskar genomföra matcher utan huvudskydd för herrar senior A-klass, ska ansöka om det i samband med att man söker tävlingstillstånd. Den arrangör som redan fått tävlingstillstånd, men som har godkänt material och önskar genomföra matcher utan huvudskydd för herrar senior A-klass, måste komplettera den ansökan med det önskemålet.
När övergångsregeln har upphört ska alla matcher för herrseniorer i viktklasserna 69 kg – +91 kg (oavsett A-, B- och C klass) boxas med AIBA-godkända 12 oz handskar, oavsett om huvudskydd används eller ej. Alla tävlingsarrangörer rekommenderas därför omgående ta kontakt med sina leverantörer för att förhöra er om tillgång av godkänt material för framtida tävlingsarrangemang.
Vi kommer att informera på hemsidan i god tid innan vi exakt vet när övergångsregeln kommer att upphöra.