Förbundsstyrelsen har per idag fattat beslut om att flytta det sedan tidigare planerade årsmötet med nytt datum att vara söndagen den 18 oktober.

Bakgrunden till att årsmötet nu ånyo flyttas är naturligtvis pandemins återverkningar på samhället och de förslag som remitterats av Regeringen om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Folkhälsomyndigheten har i sitt remissyttrande av den 27 augusti föreslagit Regeringen att gränsen för hur många personer som samtidigt

får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs från 50 till 500 personer. Lättnaden förväntas vara i kraft f r o m den 1 oktober.

Förbundsstyrelsen har planerat årsmöteshelgen att också rymma sedvanligt förmöte lördagen den 17 oktober. Efter ett på många vis annorlunda och prövande år finns starka skäl för att om nu möjligheten ges, genomföra årsmöteshelgen i fysisk form dock med försiktighetsprincip och erforderlig logistik på plats. Förbundsstyrelsen har alltsedan mars månad avhållit ordinarie styrelsemöten via digital plattform och planerar nu att den 17 oktober genomföra också styrelsemöte under årsmöteshelgen.

Ort för årsmötet blir Stockholm där kansliet under innevarande vecka kommer att precisera aktuell plats och hotellerbjudande för evenemanget.

I det följande återfinns kallelse jämte samtliga årsmöteshandlingar år 2020.

Kallelse till förbundsmötet hittar ni här 

Verksamhetsberättelsen distribueras också brevledes till er föreningar.

Förbundsstyrelsen