Härmed kallar Svenska Boxningsförbundet samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 6 maj 2018 i Gävle.

SBF:s årsmöte

  • Kommer att hållas 6 maj 2018 med start kl. 13.00.
  • Handlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida och kommer att skickas via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötet. Registrering av ombud sker från kl. 11.00.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalt 2017 års medlemsavgift till SBF senast 31 december 2017 samt uppfyller övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 7 kap 40§ punkt 2.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 april 2018

e-post: info@swebox.se

eller

brevledes: Svenska Boxningsförbundet. Box 110 16. 100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF.

Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet kommer att läggas upp på förbundets hemsida www.swebox.se i en särskild nyhet där en länk finns till samtliga handlingar. Handlingar kommer även att skickas via e-post till röstberättigad förening senast den 15 april 2018 (15/4-2018) – tre veckor före årsmötet.

Påminnelse från valberedningen om att nominera kandidater till olika poster inom förbundet att det ska ske senast 12/4 2018.

Exakt plats för förbundsmötet i Gävle meddelas inom kort.

Välkommen! /

Teimor Alexander Mullazadeh – Kanslichef / Generalsekreterare