Svenska Boxningsförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 13 oktober i Stockholm. Under denna helg kommer det även vara förmöte på lördagen samt att Idrottslyftets Utvecklingskonferens i år ligger i samband med denna helg och drar igång redan under fredag eftermiddag/kväll.

Röstberättigade föreningar kallas härmed att deltaga. Lista på de föreningar som är röstberättigade enligt SBF stadgar 7 Kap 40 § punkt 2 kan ni se här  Röstlängd Förbundsmöte 2013

Plats och mer utförlig information kommer att delges via hemsidan efter styrelsemötet 27 augusti.

 

Hög tid att motionera till förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 augusti. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF.
Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Under helgen sker även följande;

– Sedvanligt förmöte kommer att hållas på lördagen,
ingen dagordning – Ordet är fritt!
– Idrottslyftets Utvecklingskonferens

Idrottslyftets Utvecklingskonferens
Är ämnad till er föreningar som under våren 2013 har erhållit medel för projekt i er verksamhet. Boka datum redan nu 11-13 oktober, mer info kommer till er under augusti månad. Idrottslyftet kommer att subventionera era kostnader under helgen (logi och resa).