Svenska Boxningsförbundet kallar till ordinarie årsmöte söndagen den 13 oktober på Scandic Ariadne, Stockholm.

Röstberättigade föreningar kallas härmed att deltaga. Lista på de föreningar som är röstberättigade enligt SBF stadgar 7 Kap 40 § punkt 2 kan ni se här

Under helgen sker även följande;

– Sedvanligt förmöte kommer att hållas på lördagen kl 17.00,
ingen dagordning – Ordet är fritt!