Förbundets domaransvarige uppmanar dem som är intresserade att gå en domarutbildning att anmäla sitt intresse till honom.

Aktuellt just nu, är en domarutbildning att arrangeras i Skåne alternativt Småland då tillräckligt med deltagare finns. Övriga får även anmäla intresse.

Skicka intresseanmälan till domaransvarig Leif Frimanson på leif.frimanson@telia.com