Den grupp av internationella boxningsförbund som bildats för att arbeta för förändring i IBA och den olympiska boxningen har idag också kommunicerat följande till IBA gällande läget i Ukraina.

Under längre tid har större delen av gruppen som skrivit under detta brev arbetat för att rädda kvar boxningen i Olympiska Spelen.

Vi har krävt svar och även begärt personligt möte med IBA:s president Umar Kremlyov för att få IBA att arbeta på ett demokratiskt och trovärdigt sätt. Vi har skrivit ett flertal brev efter långa och djupa diskussioner som förenat de olika kontinenter vi representerar.

Nu visar vi vårt gemensamma stöd för Ukraina! Vi kräver svar! Vi kräver handling!

Undertecknad har haft glädjen att bistå med strategiska råd och gruppen har haft och har gemensamma värderingar och mål.

IBA måste bli ett trovärdig globalt förbund.

De länder som undertecknat följande brev fortsätter kampen för demokrati, transparens och kämpar enträget vidare för att rädda boxningen kvar i OS! Vi vill visa Internationella Olympiska kommittén (IOK)att vi är trovärdiga länder som fortsätter att kämpa för att IBA ska uppfylla de krav IOK rättmätigt ställer på IBA!

Nu går gruppens gemensamma tankar till Ukraina!

Vi kommer inte att vika ner oss! Vi kommer att begära tydliga svar och vi kräver åtgärder!

Ni hittar gruppens brev till IBA här 

Var rädda om er och var rädda om varandra! Tillsammans gör vi skillnad! Tillsammans är vi starka!

Per-Axel ” PAX” Sjöholm

Ordförande Svenska Boxningsförbundet

Medlem av EUBC Coaches Comission