RF Ålägger Ärligen SBF att inhämta uppgifter från föreningar som beviljats medel från Idrottslyftet och vars projekt slutförts under Året. Detta berör alla föreningar med Idrottslyftsstöd från SBF.

Nu behöver vi alltså få in statistikuppgifter er föreningar som har fått stöd från Idrottslyftet Är 4, som vi i vår tur ska sammanställa och skicka till RF.

Var god och fyll i blanketten som kan Öppnas genom att klicka här och skicka in den till boxningen@hotmail.com senast den 9 september!

(Mer info om Idrottslyftet kan läsas genom att klicka här.)

/Marika Holm och Ida Kvist