UIF Boxning kommer tyvärr inte att arrangera Uppsala Box Open 2013. Att beskedet kom sent beror på att vi in i det sista försökt genomföra tävlingarna.

Dock stupade detta på bristande personella resurser, saknade av nyckelpersoner samt osäkerhet angående ekonomin kring tävlingen.

Vi hoppas givetvis att komma tillbaka som arrangör av UBO 2014.

/Styrelsen UIF Boxning