Information om licenser under juli månad

Efter diskussioner så har licensansvarig Åke Johansson och ordförande kommit överens om att inga tävlingslicenser kommer att utfärdas under juli månad.

Inskickade licenser skall ha ett läkarintyg som är daterat efter den 1 juli 2021 för att kunna godkännas.

Det är fortfarande OK att skicka in ansökan om tävlingstillstånd, med plan för genomförande, för tävlingar från och med augusti 2021.

Mvh SBF