Under gårdagen gick IOK ut med följande uttalande (översatt till svenska – uttalandet på engelska hittar ni via denna länk )

Uttalande från IOK gällande International Boxing Association (IBA)

IOK har noterat beslutet som IBA tagit gällande prispengar för boxare i Olympiska spelen. Som vanligt när det kommer till IBA, så är det oklart var pengarna kommer ifrån. Denna totala brist på transparens när det kommer till ekonomi var en av de starkt bidragande orsakerna till att IOK drog tillbaka sitt erkännande av IBA. IBA kunde inte på ett transparent sätt förklara var deras finansiering kommer ifrån, eller helt förklara sin beroendeställning till ett enda statligt ägt bolag, Gazprom, när det kommer till finansiering.

På grund av avstängningen och det där på följande tillbakadragandet av erkännandet från IOK under 2023, så har IBA inte varit inblandade i varken kvalificeringsturneringar innan eller organiseringen av boxningsturneringen under OS i Tokyo 2020 och är heller inte involverade när det kommer till Paris 2024. Kvalturneringarna och den olympiska turneringen var och är organiserade av grupper utsedda av IOK för att skydda boxarna, the nationella förbunden och deras respektive nationella olympiska kommitté.

Beroende på allt ovanstående så är boxning för tillfället inte med på det idrottsliga programmet i OS i Los Angeles 2028. IOK har meddelat med alla tydlighet att de inte kan anordna sådana olympiska boxningsturneringar igen.

För att åtgärda detta så måste den olympiska boxningen organiseras av ett trovärdigt och välfungerande internationellt förbund. Därför står det nu klart att boxare vars nationella förbund lyder under IBA inte kommer att kunna delta i OS 2028. Respektive nationell olympisk kommitté kommer att behöva utesluta sådant nationellt boxningsförbund från medlemskap i den nationella olympiska kommittén.

Översatt från engelska.

//Svenska Boxningsförbundet