Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att tränarlicenser som har passerat giltighetsdatum och som har fått dispens t.o.m 20171231 ska förnyas fr.o.m 1 januari 2018.

Du förnyar din licens genom att skicka in en ny ansökan inkl. utdrag från belastningsregister samt betalar 200kr till SBF.
SBF har uppdaterat listan för godkända tränarlicenser inkl. giltighetstid, klicka här.

Betalning: 200kr
Bankgiro: 5723-8651 (vid betalning ange: tränarlicens förnamn efternamn)

Blankett belastningsregister
https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/

Blankett Ansökan
SBF Tränarlicens information

Inför USM/JSM 15 – 17 december gäller uttagna licenser, ni tränare som inte ansökt eller beviljats tränarlicenser ska ansöka omgående enligt process ovan.

Tidigare information om Tränarlicenser (20170705)
http://www.swebox.se/Nyheter/Egnanyheter/informationtranarlicenser/