I år så kommer fakturan för medlemsavgiften för 2021 att skickas till er via mail, så se gärna till att mailadressen till föreningen är aktuell och finns uppdaterad i IdrottOnline då det är därifrån vi hämtar våra uppgifter.

Mailet med fakturan skickas också ut via ett nytt ekonomisystem vilket kan göra så att mailet med fakturan hamnar i skräpposten, så vi ber er att kontrollera skräpposten i er mail under ett par dagar för att se till att mailet inte hamnat där av misstag. Utskicket sker under vecka 13-14.

Vi vill förtydliga några saker gällande just medlemsavgiften.
– Medlemsavgiften möjliggör så att ni kan delta i tävlingsverksamhet med licenser och annat inom förbundet, ha rösträtt vid årsmöte men också vara berättigad till att söka bidrag via exempelvis Projektmedel för idrottsföreningar, delta i utbildningar anordnade av förbundet till reducerat pris och annat.
– Medlemsavgift skall också betalas till ert distriktsförbund. Distriktsförbunden skickar dock ut gällande medlemsavgift till dem separat.
– Föreningar ska enligt SBF:s stadgar efter sitt genomförda, stadgeenliga, årsmöte till SBF inrapportera:

1. Styrelsens sammansättning, med namn och kontaktuppgifter till föreningen samt firmatecknare samt lägga in uppgifter på detta i IdrottOnline.

  1. En kopia på årsmötesprotokoll för föreningen samt föreningens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning.

Om det är så att er förening inte längre bedriver verksamhet, har upphört eller vill ansöka om utträde ur Svenska Boxningsförbundet så hör av er till oss på kansliet om hjälp behövs. Det är viktigt för oss att veta hur era verksamheter mår.

Har medlemsavgiften inte betalats två på varandra följande år har SBF, enligt SBF:s stadgar 2 kap 2§, rätt att betrakta föreningen som utträdd ur förbundet och därefter ta bort föreningen från medlemsförteckningen.

Ni hittar informationen i sin helhet här

Med vänliga hälsningar

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson nås på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se

Verksamhetschef Patrick Wheeler nås på 070-269 17 25 eller patrick.wheeler@swebox.se