På förekommen anledning vill Svenska Boxningsförbundet förtydliga gällande att delta i tävling, turneringar eller uppvisning utomlands.

För förening och distriktsförbund:

För att som förening eller distriktsförbund kunna delta i tävlingar i boxning utanför Sverige så måste man som förening skicka in en ansökan om att delta i tävling utomlands – se bifogad blankett.
På blanketten ska anges turnering, ledare för föreningen och vilka boxare som ska delta. Blanketten skall skickas in i god tid innan tävlingens genomförande.

Detta står i SBF:s stadgar 2 kapitlet, 5§ Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs förbundets godkännande.

Skälen till detta är framför allt säkerhetsmässiga om det skulle hända boxare eller tränare något under en turnering och assistans krävs men också för att få en bild av föreningars och boxares deltagande i tävlingar utanför Sverige. Detta för att se till att regelverk följs och att boxare går matcher enligt regelverket.

Deltagande i turneringar utomlands får inte heller ske under premissen att man representerar landslag utan det är föreningen som representeras. Det är SBF:s landslagsorganisation som beslutar vilka turneringar som landslaget skall åka på och representera Sverige i.

Landslag:

Vid så kallade landslagsturneringar är det SBF:s landslagsorganisation som tar ut och skickar representationstrupp med boxare och ledare som då representerar Sverige som nation. Det är då upp till SBF att sanktionera deltagande för boxare i dessa turneringar.
Till vissa turneringar där både klubboxare och landslagsboxare deltar är det upp till SBF:s landslagsorganisation att utse vilka boxare som representerar landslaget och kommunicera detta till arrangören.

Landslagsoverall och tävlingsdräkt får endast bäras av boxare, tränare, ledare och andra funktionärer när de representerar svenska landslaget, inte vid turneringar eller tävlingar där boxare, ledare eller tränare representerar sin förening eller distriktsförbund.

Mvh SBF:s styrelse