Sveriges alla boxningsdistrikt har en viktig roll och framträdande roll i Svenska boxningsförbundens modell där våra elitboxares väg går från klubb – distrikt – landslag. Alla miljöer är viktiga och kan bidra till utvecklingen av våra boxare.
Det är därför viktigt att alla distrikt har en väl fungerande egen organisation med en eller fler distriktstränare. Alla distrikt har kunnat söka medel från SBF för distriktsverksamheten och nedan listas några exempel på vad era distrikt kan använda de sökta medlen till för syftet att stärka ert distrikts boxare utveckling på väg mot att representera Sverige i landslagssammanhang.

  1. Att hjälpa till att finansiera och stödja boxare för att förenkla övergången mellan nationell och internationell nivå genom att stödja boxaren att delta i nationella läger, turneringar och få stöd från idrottsvetenskapliga team så som idrottsnutrition, idrottspsykologi och styrka och kondition.
  2. Att genomföra regelbundna träningsläger för boxare på alla nivåer, Diplom, Ungdom, Junior och Senior.
  3. Att stödja och hjälpa tränare i tränarutbildning från steg 1 till steg 4 och IBA Star Program.
  4. Att genomföra distriktskamper.
  5. Att hjälpa till att stödja utvecklingen av damer inom coaching, idrottare och funktionärer.
  6. Att arbeta och stödja tränare och funktionärer med det nya SweBox mentorprogrammet.
  7. Att stödja och ge råd i samband med diplomevenemang och tränarutbildning som anordnas av Diplomkommitteen.
  8. Att hjälpa till att stödja funktionärer att delta i fler internationella evenemang för att hjälpa deras utveckling och framsteg.
  9. Att stödja evenemang mellan distrikt.
  10. Att stödja distriktets boxare, tränare och funktionärer vid deltagande i internationella boxningstävlingar.

På SBF hemsida kommer under våren publiceras prioriterade områden där SBF ser att svensk boxning behöver utvecklas ur ett internationellt perspektiv. Det kommer också exempel på träningsprogram för hur man kan träna för att systematiskt bli bättre inom dessa områden.

Med vänliga hälsningar SBF Sportråd