En nyhet på tävlingssidan i år är att varje förening nu kommer att få en ny och egen inloggning till Boxing Event Service för bland annat tävlingsanmälan av boxare.

Anledningen till detta är till stor del de problem som uppkom i vintras/våras med anmälningar av boxare till tävlingar och liknande.

Inloggningen får varje förening efter att man betalat sin årsavgift till förbundet och kommer att uppdateras varje år.

Inloggningsuppgifterna skickas till EN person i föreningen och den personen är sedan ansvarig för vad som händer med inloggningsuppgifterna och vem/vilka i föreningen som ska ha möjligheten att anmäla till tävlingar via Boxing Event Service bestämmer därför föreningen.

För att säkerställa att uppgifterna kommer till rätt person i föreningen ber vi respektive förening att kontrollera sina kontaktuppgifter i IdrottOnline där vi kommer att hämta kontaktuppgifterna ifrån.

Mailet med inloggningsuppgifterna kommer att skickas till Ordförande i föreningen, eller i föreningar som har flera sektioner, den person som är angiven som kontaktperson för boxning i föreningen. Se till att mailadressen som är angiven är en adress som används ofta.

Vill ni att utskicket ska mailas till en specifik person eller adress så hör av er till kansliet.

Utskicket kommer att ske under vecka 38, den 17-18/9, det innebär att ändringar i kontaktuppgifterna i IdrottOnline måste ske innan den 17/9 eller kommuniceras till SBF kansli innan det datumet.

Frågor om detta besvaras av kansliet!

Ni når kansliet på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se (Förbundskoordinator Patrik Bengtsson)
eller
070-269 17 25 eller patrick.wheeler@swebox.se (Verksamhetschef Patrick Wheeler)

Välkommen tillbaka till en ny boxningssäsong 2020/2021. Året 2020 har varit, och kommer att vara, fullt av utmaningar och nya sätt att genomföra vår verksamhet på. Men tillsammans ska vi hitta en väg ut ur detta och hjälpa varandra att bedriva verksamheten så bra vi kan.

Med vänliga hälsningar

SBF Kansli