Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutades att alla föreningar inom svensk idrott ska begära in begränsat registerutdrag från tränare och ledare inom sin verksamhet. Beslutet gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutet gäller samtliga föreningar och omfattar personer som erbjuds uppdrag i föreningar eller har uppdrag inom föreningen som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn *. Beslutet gäller inte ledare under 15 år, då de inte uppnått straffbarhetsålder.

I det begränsade utdraget syns följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Detta är en av flera åtgärder för att stärka arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer i våra idrottsföreningar. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening.

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original.

Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras.

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

(Texten är tagen från Riksidrottsförbundets hemsida – https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/)

Här finner ni en länk till en enkel lathund för er föreningar hur ni kan gå tillväga med detta arbete

*Med barn menas personer under 18 år.