Senior SM 2020 kommer att hållas 17-19 april i Gävle. Medarrangör är BK Falken

På SBF:s styrelsemöte i december fattade styrelsen beslut att tilldela senior-SM 2020 till Gävle i samarbete med BK Falken. Datum för mästerskapet är 17-19 april 2020.

Beslutet är också taget i styrelsen att under 2020 skilja på senior-SM och ungdom/junior-SM.
Ungdom/Junior-SM kommer att äga rum under hösten, arrangörsort meddelas senare.

Mer information om senior-SM kommer inom kort.

SBF:s Kansli