IOK’s styrelse kallade till ett möte den 7:e juni, efter att IBA lämnat en 400 sidor lång rapport till IOK. Efter mötet föreslog IOK att dra tillbaka erkännandet av IBA i enlighet med de olympiska stadgarna regel 3.7:

Recognition by the IOC may be provisional or full. Provisional recognition, or its

withdrawal, is decided by the IOC Executive Board for a specific or an indefinite

period. The IOC Executive Board may determine the conditions according to

which provisional recognition may lapse. Full recognition, or its withdrawal, is

decided by the Session. All details of recognition procedures are determined by

the IOC Executive Board.

Ett slutligt beslut kommer att fattas på IOK’s Session den 22 juni. Då förväntas att IOK utesluter IBA från OS permanent. IBA meddelade den 13 juni att de ämnar överklaga IOK’s förslag till Idrottens skiljedomstol CAS. Boxningen är sedan tidigare struken från OS-programmet 2028. Men i IOK’s rapport från det senaste styrelsemötet står det att IBA inte kan arrangera boxningen i OS 2028.

Detta öppnar för andra internationella boxningsförbund att bli erkända av IOK. European Games 2023 och OS 2024 arrangeras av IOK’s Taskforce, vilket betyder att IBA inte är involverade i dessa tävlingar.

Det finns en organisation som kallar sig ”Common Cause Alliance” (CCA) med likasinnade nationer med målet att behålla boxningen i det Olympiska programmet. Länder som är med i CCA är bland andra USA, Frankrike, Finland, Tjeckien, Island, Australien, Schweiz, Nya Zeeland, Filippinerna, Kanada, Danmark, Sverige, Mexiko, Norge, Österrike, England, Nederländerna, Wales, Irland, Honduras och Tyskland.

Det finns också en nystartad internationell boxningsorganisation som heter World Boxing, där USA och Schweiz hittills har ansökt om medlemskap. GB Boxing har också ansökt om associerat medlemskap, GB Boxing representerar elitprogrammet för boxare från England, Skottland och Wales.

Vi återkommer med mer information efter IOKs slutgiltiga beslut.

Mvh Svenska Boxningsförbundets styrelse