Här hittar ni mer information om plats för SBF:s Årsmöte 2022 som hålls den 8 maj 2022.

Som tidigare meddelats via hemsida och utskick via e-post till samtliga medlemsföreningar så hålls SBF:s årsmöte 2022 söndag den 8 maj i Stockholm.

Förmöte kommer att hållas lördag den 7 maj med möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Länk till kungörelsen av årsmötet hittar ni här

Plats

Årsmötet kommer att hållas på Hotell Scandic Star i Sollentuna utanför Stockholm. Adressen till hotellet är Aniaravägen 8, Sollentuna.
Telefonnummer till hotellet är 08-517 264 00.

SBF kommer att under söndagen bjuda på lunch till de som så önskar och har också reserverat ett antal rum till ombud som behöver övernatta.

Bokning av rum
Använd följande kod vid bokning av rummen på Star Sollentuna: 47923436.
Ni mailar till starsollentuna@scandichotels.com eller ringer på 08-517 264 00.

Senaste datum för bokning av rum är den 8 april.

Kort information om årsmötet den 8 maj

– Registrering av ombud sker från klockan 09.00. Ombud ska medföra undertecknad fullmakt från förening/föreningar som ombudet representerar.
– Årsmötet inleds klockan 10.00
– Årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på förbundets hemsida samt distribueras via e-post till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötets genomförande.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall skickas till styrelsen senast den 10 mars 2022

e-post: info@swebox.se
eller brevledes:

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Rätt att avge motion tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Varmt välkomna till Stockholm och Sollentuna helgen 7-8 maj 2022!

SBF Styrelse