Den grupp inom Internationella Olympiska Kommittén som ansvarar för OS-kvalet för Boxning till Paris 2024 meddelar att detta gäller för kommande kvalturneringar under året:

Observera att texten är fritt översatt från originaldokumentet. Originaldokumentet hittar ni längst ned i texten som länk.

Utdrag ur texten:

 1. Tävlingen:
  I OS-turneringen i Boxning ingår totalt 13 klasser – sju för herrar och sex för damer.
 2. Kvotplatser:
  Totalt finns det 248 platser i turneringen, efter att värdnationen fått sina platser och vissa platser tilldelats via annat än kvalturneringarna. En federation kan ha maximalt 13 platser i turneringen, en i varje klass på dam- resp. herrsidan.
 3. Möjlighet att delta:

För att kunna tilldelas en plats i OS-turneringen måste en boxare bland annat uppfylla följande krav:
– Respektera och följa den olympiska koden och andra regelverk, relevanta för turneringen. I dessa ingår bland annat Världsantidopingkoden och den olympiska rörelsens kod för att förhindra matchfixning. Dessutom så ska boxarna följa de förutsättningar för deltagande som finns inför spelen i Paris 2024.
– Boxaren ska vara född mellan 1 januari 1984 och 31 december 2005
– Boxare ska delta i åtminstone en av de kvalificeringsturneringar som finns inför OS i Paris (listas nedan)
– Boxare ska efterfölja de regler som finns för OS-turneringen i Paris 2024 (som släpps i Mars 2023), detta inkluderar samtliga tävlingsregler och anti-doping regler.

4. Vägen till OS – kvalets upplägg

Kvotplatser: Kvalperioden till den olympiska turneringen i Paris sträcker sig från den 1 maj 2023 fram till och med den 31 maj 2024.

Damernas kategorier: Sex stycken viktklasser är olympiska i Paris 2024 – 50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 66 kg och 75 kg.  Kvotplatserna fördelas över viktklasserna enligt följande

50 kg – 22 stycken
54 kg – 22 stycken
57 kg – 22 stycken
60 kg – 22 stycken
66 kg – 20 stycken
75 kg – 16 stycken

Herrarnas kategorier: Sju stycken viktklasser är olympiska i Paris 2024 – 51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, +92 kg. Kvotplatserna fördelas över viktklasserna enligt följande

51 kg – 16 stycken
57 kg – 18 stycken
63,5 kg – 20 stycken
71 kg – 20 stycken
80 kg – 18 stycken
92 kg – 16 stycken
+92 kg – 16 stycken

Boxarna tilldelas kvotplatser baserat på följande:
– Boxarens ranking i dennes respektive kontinentala kvalturnering
– Boxarens ranking i den första världskvalsturneringen
– Boxarens ranking i den andra världskvalsturneringen
– Värdnationens platser
– Allmänna platser baserat på nomineringar

Andelen kvotplatser som är tillgängliga vid andra världskvalet är beroende av vilka viktklasser som värdnationen är intresserade av.

Man kan alltså ta sig till OS på tre vägar – kontinentalt kval, världskval ett och två samt allmän fördelning. Värdnationens platser tillfaller enbart Frankrike.

Kontinentala kvalturneringar: Totalt så kommer 5 kontinentala turneringar, en per kontinent, utgöra de kontinentala kvalturneringarna för boxning. Totalt finns här 139 platser att boxas om, 75 för kvinnor och 64 för män.

Europa: Europeiska spelen – 23/6 – 2/7 2023, Krakow i Polen
Asien: Asiatiska spelen – 23/9 – 8/10 2023, Hangzhou i Kina
Amerika: Panamerikanska spelen – 20/10 2023 – 5/11, Santiago i Chile
Oceanien: Stillahavsspelen – 27/11 – 2/12 2023, Honiara i Solomonöarna
Afrika: Afrikanska spelen – Augusti 2023, Accra i Ghana

De högst rankade boxarna baserat på andelen kvotplatser som finns tillgängliga per viktklass, som visas i ovanstående tabeller, i respektive viktklass för dam och herr tilldelas en kvotplats, med hänsyn tagen till den maximala kvoten om en plats per kön per kategori per nationell federation.
Om någon av dessa kontinentala turneringar inte skulle kunna fylla sin funktion som kvalturnering kommer en fristående kontinental kvalifikationstävling anordnas som ersättning.

Världskval 1: I denna turnering finns totalt 50 kvotplatser, 22 för kvinnor och 28 för män att tävla om.
Enbart federationer som ännu inte lyckats kvalificera en boxare i en specifik viktklass via de kontinentala kvalen har rätt att anmäla en boxare per viktklass.
De högst rankade boxarna baserat på andelen kvotplatser som finns tillgängliga per viktklass, som visas i ovanstående tabeller, i respektive viktklass för dam och herr tilldelas en kvotplats, med hänsyn tagen till den maximala kvoten om en plats per kön per kategori per nationell federation.

Världskval 2: I denna turnering finns mellan 45-51 kvotplatser, 20-23 för kvinnor och 25-28 för män att tävla om.
Enbart federationer som ännu inte lyckats kvalificera en boxare i en specifik viktklass via de kontinentala kvalen eller världskval 1 har rätt att anmäla en boxare per viktklass. De högst rankade boxarna baserat på andelen kvotplatser som finns tillgängliga per viktklass, som visas i ovanstående tabeller, i respektive viktklass för dam och herr tilldelas en kvotplats, med hänsyn tagen till den maximala kvoten om en plats per kön per kategori per nationell federation.

Värdnationens platser:
Värdnationen garanteras sex platser i turneringen, tre på damsidan och tre på herrsidan. Detta under förutsättning att kriterierna på boxarna för uttagning efterföljs.

Efter att respektive kontinental kvalturnering är klar kommer värdnationen tillfrågas om att bekräfta de kvotplatser som tilldelats dem via kvalturneringen. Därefter räknas kvotplatserna om genom att dra ifrån de bekräftade kvotplatserna som vunnits via kvalturneringarna.

Proceduren upprepas sedan efter den första världskvalsturneringen.

För att uppnå de ovan nämnda minimi-kvotplatserna i turneringen för värdnationen så ser det totala antalet platser som värdnationen kan få efter den första världskvalsturneringen enligt följande:
– Om värdnationen inte vinner några kvotplatser på herrsidan genom ovanstående beskrivna process så kan totalt tre kvotplatser på herrsidan väljas av värdnationen samtidigt som hänsyn tas till den maximala tävlingsspecifika kvoten
– Om värdnationen vinner en kvotplats genom ovanstående beskrivna process så kan totalt två kvotplatser på herrsidan väljas av värdnationen samtidigt som hänsyn tas till den maximala tävlingsspecifika kvoten
– Om värdnationen vinner två kvotplatser genom ovanstående beskrivna process så kan totalt en kvotplats på herrsidan väljas av värdnationen samtidigt som hänsyn tas till den maximala tävlingsspecifika kvoten
– Om värdnationen vinner tre eller fler kvotplatser på herrsidan genom ovanstående beskrivna process så tilldelas värdnationen inga värdnations-kvotplatser.

Samma procedur gäller sedan på damsidan. I ovanstående tabell står vilka viktklasser som är aktuella för att tilldelas värdnationen.

”Universality”-platser:
Det finns totalt nio sådana platser att tilldela – 5 st. för damer och 4 st. för herrar, som är tillgängliga för berättigade federationer.
Den 1 oktober 2023 kommer IOK att bjuda in alla berättigade federationer att lämna in sin förfrågan om dessa platser. Sista anmälningsdag för detta är den 15 januari 2024. Därefter kommer en kommission att bekräfta, senast den 7 juni 2024, fördelningen av dessa platser till de relevanta nationella olympiska kommittéerna aefter att kvalificeringsperioden för idrotten avslutats.
Mer information om dessa platser finns i följande dokument – ”Games of the XXXIII Olympiad, Paris 2024 – Olympic Games Tripartite Commission Universality Places – Allocation Procedure and Regulations”.

 1. Processen gällande Bekräftande av kvotplatser:
  IOK kommer att meddela respektive lands nationella olympiska kommitté om deras tilldelade kvotplatser inom tre arbetsdagar efter att deras respektive kvaltävling tagit slut.Den nationella olympiska kommittén har sedan två veckor på sig att bekräfta att de vill använda sig av den eller de vunna kvotplatserna via kvalturneringen. Detta gäller också eventuella platser vunna i någon av de två världskvalsturneringarna.

  Efter den första världskvalsturneringen, och ifall värdnationen fyller färre än de tre garanterade kvotplatserna för damer respektive herrar, så måste värdnationens olympiska kommitté bekräfta vilka boxare och viktklasser som valts ut för värdnationens kvot-platser. Detta ska ske inom samma deadline som ovan. Givet att boxarna uppnår de kriterier för deltagande som finns.

 2. Omfördelning av icke använda kvotplatser
  Om en kvotplats för en boxare inte bekräftas eller att den nationella olympiska kommittén avstår platsen, kommer kvotplatsen tilldelas den boxare som förlorade den specifika matchen i kvalturneringen som var om kvotplatsen. Detta under förutsättning att kriterierna i sektion C uppfylls av boxaren i fråga.Skulle ytterligare omfördelning krävas upprepas ovanstående procedur i respektive kvalturnering eller match där kvotplatsen erhölls.

  Om det inte skulle finnas fler boxare att omfördela till från respektive turnering kommer kvotplatsen föras över till Allmänna potten, detta gäller även i viktklasser där allmänna kvotplatser inte delats ut tidigare.

  Om det inte finns fler möjliga boxare via allmänna kvotplatserna kan platsen tilldelas värdnationens olympiska kommitté, som fortfarande har att förhålla sig till det maximala antalet deltagare per nationell olympisk kommitté, och givet att kriterierna för boxarna uppfylls.

  Omfördelning av värdnationens kvotplatser – platser som inte används av värdnationen, antingen ifrånsagda eller ej bekräftade, kommer att läggas till kvotplatserna inför den andra världskvalsturneringen, i respektive viktkategori.
  Oanvända värdnationsplatser efter andra världskvalsturneringen omfördelas inte.

Omfördelning av platser i allmänna potten – dessa platser kommer att omfördelas i enlighet med kapitel 2B Invitation Places subject to the principle of reallocation of unused quota places in the ”Games of the XXXIII Olympiad, Paris 2024 – Olympic Games Tripartite Commission Universality Places – Allocation Procedure and Regulations”.

Originaltexten från IOK hittar ni här (engelsk text)

Hör också Svenska Boxningsförbundets ordförande Per-Axel Sjöholm uttalande gällande OS-kvalet här

Mvh Svenska Boxningsförbundet