SBF har under sitt styrelsemöte den 22/5 beslutat följande kring NIU-utbildningar på gymnasienivå

Beslut om idrottsutbildningar NIU

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

NIU-boxning bedrivas idag på Fredrika Bremergymnasiet  i Haninge och vid Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Styrelsen fattade den 22/5 beslut om att bevilja ansökan att också gälla för Riksäpplet såsom en del av Fredrika Bremergymnasiet. Styrelsen fattade också beslut om att tillstyrka Angeredsgymnasiets ansökan (avslagits av SBF sedan tidigare).

Det är  nuvarande styrelses uppfattning att det är av boxningssportens intresse  att en geografisk spridning bör eftersträvas och en rimlig målbild är att ytterligare lärosäten på fler orter inkluderas över tid.

Styrelsen kommer nu att utarbeta ett kvalitetsgranskningsverktyg för utbildningarna.