Nedan följer information om hur ni gör om ni har tränarlicenser som har gått ut vid årsskiftet 2017/18 och vill förnya era tränarlicenser.

Till er som har en tränarlicens som gått ut och önskar få er licens förnyad. Gör på följande sätt:

Om ni inte har gått några ytterligare utbildningar som ni vill komplettera era licenser med så gör ni så här:
– Maila till competition@swebox.se och skriv att ni önskar förnya er tränarlicens. Ange: namn och licensnummer.
– Betala in 200 kronor/per licens till SBF:s bankgiro: 5723-8651 eller Swish: 123 467 14 59. Ange: namn och vad betalningen avser.
– Skicka in ett nytt utdrag ur belastningsregistret till Svenska Boxningsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Om ni har gått ytterligare utbildningar sedan er förra ansökan och önskar komplettera er ansökan gör ni de ovanstående stegen men skickar också in en ny ansökan om Tränarlicens (ange ert tidigare licensnummer) där ni kompletterar med de utbildningar ni gått under perioden. Ansökan hittar ni här

Efter att betalning och belastningsregister är godkända från SBF:s håll så uppdaterar vi våra listor med de nya datumen som era förnyade tränarlicenser gäller ifrån.