Svenska Boxningsförbundets damgrupp vill nu kommunicera att det fram till och med den 30 mars finns möjlighet för föreningar och distriktsförbund att söka pengar för vissa aktiviteter fram till och med 31 mars 2023. Ansökningar sker till patrik@swebox.se och frågor besvaras av damgruppen.

Pengarna i dessa potter är till viss del begränsade och när potterna tagit slut så går det inte att söka för respektive aktivitet mer.

För distrikt att ansöka om:

BREDDLÄGER i Distrikten:
Distrikt kan söka ett stöd om maximalt 25.000 kronor för arrangemang av boxningsläger för tjejer. Lägren riktas mot boxare på alla nivåer och med olika erfarenheter.
Tanken är att distrikt som ligger i anslutning till varandra kallar och samlar boxare, kallelse sker via distrikten, inom distrikten för ett gemensamt läger – 25.000:- per läger betalas ut till det distrikt som ansvarar för lägerträffarna.  Bra om lägren samlar boxare från åtminstone 3 distrikt.

Fokus för läger är – Rekrytering av nya damboxare – Inspiration – Bredd – Mångfald – Värdegrundsarbete/diskussion för att skapa trygghet för tjejer och boxning. Deltagande föreningar kan då söka resestöd från arrangerande distrikt men pengar kan också gå till exempelvis kost för deltagarna.

Alla distrikt har rätt att söka om pengarna och innehållet för lägren kan se olika ut, så länge fokuset ligger på rekrytering, bredd och mångfald, boxningspass och värdegrundsarbete utifrån att skapa trygga idrottsmiljöer.
Lägren kan vara en- eller tvådagarsarrangemang men maximal peng att söka för är 25.000 kronor oavsett längd på lägret.

Ansökan om att arrangera ett breddläger ska vara SBF tillhanda senast den 28 februari 2023 och lägren skall genomföras senast 31 mars 2023.

Ansökan ska innehålla:
– Vilket distrikt som ansöker om medlen och vem som ansvarar för ansökan
– Vilka distrikt som ingår i lägret
– Var och när lägret skall hållas samt tidsprogram med innehåll
– Vem från distrikten som är ansvariga
– Hur anmälan ska gå till och hur många som förväntas delta i aktiviteten
– Ungefärliga kostnader för lägret (ex. kost och logi, resor, ev. arvoden etc.)
– Uppgifter gällande hur utbetalning ska ske – det vill säga till vilket konto som

Ansökan godkänns av SBF:s damgrupp eller annan av SBF utsedd person/er.

Under lägren skall det anordnas inspirationsföreläsningar enligt nedan.

För föreningar att ansöka om:

RESEPOTT
Detta är en pott där klubbar kan söka medel för reseersättning om de behöver, för att åka på tävling med sin/sina tjejer, eller för resa för inspiration att besöka tävling för att se och inspireras. Potten kan också användas för att hämta sparring eller motstånd från andra delar av Sverige. Gäller för resor i Sverige eller i närliggande nordiska länder. Detta stöd gäller för matchboxare, inte diplomboxare. Stödet kan användas för resor och logi. Maxbelopp att söka är 5000 kronor/förening. Föreningar kan söka detta EN gång under perioden januari 31 mars 2023. Stödet gäller inte för boxare som får åka med landslag, då denna kostnad oftast täcks av SBF. Ska inte användas för att skicka hela lag till turneringar.
Det går också att söka ur resepotten för att ta sig till breddläger som anordnas av distrikten.

Ansökan ska innehålla:
– Vilken klubb som ansöker om medlen och vem som ansvarar för ansökan
– Vilken turnering/aktivitet som medlen ska täcka och ungefärliga kostnader för aktiviteten
– Plats för aktiviteten
– Hur många som deltar i aktiviteten
– Syfte med aktiviteten

Skall godkännas av exempelvis damgruppen eller annan av SBF utsedd person/er

UTBILDNINGAR:
Vi står för kostnader för resa och boende för tjejer/kvinnor som vill ta del av de ordinarie utbildningarna som SBF anordnar, startavgiften kan sökas via idrottsmedel: Detta gäller för steg 1 tränarutbildning- och vidare – Domarutbildning samt Supervisor. Stödet täcker alltså eventuella resekostnader och eventuell logi i samband med ovanstående utbildningar. Under perioden januari-31 mars 2023.
Eftersom det finns en brist på kvinnliga ledare och domare i Sverige så vill vi särskilt rikta en kampanj för mammor som redan finns med och stöttar sina döttrar i respektive hemmaklubbar.
Med kunskap och möjlighet till utbildning så kan vi förankra dom i föreningsliv och boxning. Denna kampanj kommer att finnas under @sweboxgirls samt på Swebox hemsida och via utskick till klubbar.
Detta stöd kan sökas av föreningar med medlemskap i Svenska Boxningsförbundet.

INSPIRATIONSTRÄFFAR
Vårt mål är också att under första kvartalet 2023 erbjuda 3 – 4 tillfällen runt om i landet i samband med våra läger för inspirationsträffar gällande idrott, ledarskap och andra ämnen. Samtliga klubbtränare och ledare i landet får inbjudan till inspirationskväll med föreläsning.
Vi kommer att använda oss av talare som jobbar/jobbat med att utveckla svensk damidrott. Syfte – Kunskap och verktyg att driva svensk damboxning framåt. Föreläsningar kan komma att arrangeras fysiskt på olika platser i Sverige men också med möjlighet till digitalt deltagande. Anmälan till respektive träff på särskilt formulär som SBF kommer att återkomma med när träffarna är satta. Mer information kommer.

Mvh Svenska Boxningsförbundets damgrupp