Gällande den påverkan som coronavirusets spridning har för föreningarnas verksamhet så vill vi informera om följande

Information om föreningsenkät från Riksidrottsförbundet

RF öppnade den 16 april upp en enkät i IdrottOnline som vänder sig till idrottsföreningar inom samtliga medlemsförbund. Där får alla föreningar möjlighet att ange den påverkan som corona-viruset haft på den egna verksamheten för att RF ska få ett underlag att sedan kunna presentera för regeringen för att tydliggöra effekten på idrottsrörelsen som helhet och planera fortsatt stöd och arbete.

Vi uppmanar alla medlemsföreningar att fylla i enkäten för att skapa ett så bra underlag som möjligt. Mer information via denna länk – https://www.swebox.se/Nyheter/nyheterfransbf/foreningsenkatomcoronaskonsekvenser/

Enkäten är inte en ansökan om bidrag.

Information om LOK-stöd och möjlighet att söka bidrag från Distriktsidrottsförbund

Kompensation gällande det statliga aktivitetsstödet, LOK-stödet

Som tidigare meddelats så kommer LOK-stödet för 2020 att vara oförändrat. Riksidrottsförbundet kommer i höst att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd med det tydliga syftet att kompensera idrottsföreningar för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna. Tanken är att föreningar som på grund av restriktionerna inte kunnat genomföra verksamhet eller genomfört verksamhet med reducerat deltagande ska kunna kompenseras i slutet av året.

Föreningar kan beviljas projektstöd avseende barn- och ungdomsidrott för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Ta kontakt med ert distriktsidrottsförbund för mer information.

Det kommer senare, från Riksidrottsförbundets sida, öppnas upp en enkät riktad till föreningar för att söka stöd för inkomstbortfall på grund av corona-virusets påverkan på verksamheten. Detta som en del i det stödpaket som tidigare annonserats från regeringen på 500 miljoner kronor till Idrottsrörelsen i sin helhet. Mer information hittar ni i följande artikel – https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarkanfapengartillmidsommar

Vi fortsätter att arbeta för vår verksamhet, liksom ni gör allihop! Tillsammans kommer vi att klara detta.

//SBF Kansli