I artikeln nedan hittar ni information gällande årsmötet 2021 och vissa anpassningar som måste göras då årsmötet sker digitalt.

Årsmötet 2021 sker som tidigare informerats om i digital form via plattformen Easymeet.

Detta innebär bland annat att vi kommer att behöva ta in fullmakter för ombud från röstberättigade föreningar innan årsmötet för att hinna lägga in ombuden i systemet och skicka ut möteslänk i tid.

Listan över röstberättigade föreningar vid årsmötet kommer inom kort att presenteras men i denna artikel hittar ni information om hur fullmakter hanteras och skickas in samt information om programmet Easymeet.

Undertecknade fullmakter för ombud ska vara kansliet tillhanda senast den 30 april 2021.

Ni hittar informationen gällande det digitala årsmötet och fullmakterna här

Mvh SBF styrelse