I denna artikel kommer vi att samla information inför årsmöteshelgen den 5-6 maj 2018 i Gävle. SBF meddelar nu tid och lokal för årsmöte samt förmöte

Årsmötet kommer att hållas på CentralTeatern i Gävle Folkets Hus. Adress till Gävle Folkets Hus är Joe Hill Platsen, 802 50 Gävle.

På denna länk hittar ni vägbeskrivning till lokalen: https://centralteatern.wordpress.com/hitta-hit/

Fullständig kallelse till årsmötet hittar ni här

Under den 5 maj kommer de föreningar som så önskar ha lokalen Hantverkaren till sitt förfogande så att det finns möjlighet att hålla ett förmöte för de medlemmar som skulle vilja träffas och prata ihop sig.

16:00-19:00 kommer ett av förmötena att hållas. Styrelsen kommer inte att leda förmötet.

Föreningar har tillgång till lokalen för att hålla förmöte mellan klockan 10:00 och 20:00. Det är också den lokalen som årsmötet kommer att hållas i under söndagen.

Söndagen den 6 maj äger själva årsmötet rum och det pågår mellan klockan 10:00 och 13.00. Registrering av ombud sker från klockan 09:00.

Årsmöteshandlingarna har nu uppdaterats med två inkomna motioner samt styrelsens yttrande om respektive motion.

Handlingar till årsmötet hittar ni genom att klicka här

Utöver att de finns tillgängliga ovan skickas möteshandlingarna till röstberättigade föreningar via e-post. Vi värnar om miljön och vi vill säkerställa att handlingarna når fram.