Svenska Boxningsförbundet bjuder in samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 14 maj 2023 i Umeå.

Plats för årsmöte:
Förmöte och årsmöte kommer att hållas på Scandic Hotel Plaza Umeå, Storgatan 40, Umeå. Boende står respektive mötesdeltagare själv för men vid bokning så ange koden: D359097722

Hotellet ligger centralt i Umeå med goda kommunikationer både från flygplats och tågstation.

För bokning kontakta hotellet direkt på: 090-205 63 00 eller plazaumea@scandichotels.com

Förmötet hålls den 13 maj klockan 17.00 på Scandic Hotel Plaza Umeå.

Svenska Boxningsförbundets årsmöte

  • Hålls den 14 maj med start klockan 10.00
  • Registrering av ombud sker från klockan 09.00. Ombud skall medföra fullmakt som är underskriven av firmatecknare för föreningen där föreningen namnger den person som har rätt att föra deras talan och rösta vid årsmötet.

Om digitalt årsmöte:

Styrelsen har noterat att det finns frågor om årsmötet och möjligheten till att hålla detta digitalt.

Det finns tyvärr inte möjlighet rent stadgemässigt varken i SBF:s stadgar eller i RF:s rekommendationer i dagsläget möjlighet att även genomföra årsmötet digitalt. Detta i enlighet med stadgarna där det står att styrelsen skall bestämma tid och plats för årsmötet i god tid före mötet.
Dock så ser SBF:s styrelse det som en viktig demokratisk fråga att möjliggöra för digitala årsmöten i framtiden och kommer därför att lägga en proposition till kommande årsmöte om att föra in möjligheten för digitala årsmöten i SBF:s stadgar.
Årsmötet detta sker alltså i fysisk form i Umeå.

Handlingar inför årsmötet

Här nedanför hittar ni samtliga handlingar inför årsmötet

Fullmaktsdokument 2023

Förslag till föredragningslista 

Röstberättigade föreningar SBF årsmöte 2023

Kungörelse SBF årsmöte 2023

Styrelsens förslag till ekonomisk plan/budget

Motion 1:2023 – Uppdelning av SM-tävlingar

Motion 2:2023 – Nybörjar-SM

Motion 3:2023 – Undvikande av kolliderande tävlingstillstånd

Proposition 1:2023 – Ändring i stadgar för att möjliggöra digitala årsmöten

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2022 med årsredovisning och revisorernas berättelse

SBF:s stadgar antagna vid årsmötet 2020

Handlingar kommer också att mailas ut till medlemsföreningarna under dagen.

Varmt välkomna till Svenska Boxningsförbundets årsmöte i Umeå den 13-14 maj 2023!

 

Mvh SBF:s styrelse