Boxarna över kvalificeringsgränsen presenteras utan inbördes ordning, boxarna under
kvalificeringsgränsen presenteras som första, andra, tredje reserv etc. Se kriterierna för
uttagning/selektion nedan:

Ur inbjudan till Svenska Mästerskapen 2024

”I alla kategorier (junior och ungdom) är antalet startande boxare max 8 st. Uppstår det en
situation där det är fler än 8 anmälda boxare så kommer Head Coach för respektive kategori
tillsammans med sportchef att göra en genomgång av anmälda boxare och ranka boxarna efter
2 kriterier:

* Hur hög tävlingsaktivitet boxarna har haft de senaste 6 månaderna.

* Antal matcher som boxare gått.”

När de ovanstående kriterierna bedömdes vara likställda (exempelvis, boxare A har totalt 10
matcher, och 2 matcher de senaste 6 månaderna – Boxare B har totalt 7 matcher, och 6 matcher
de senaste 6 månaderna blir det ”1–1” i resultat), togs antal vinster och förluster samt inbördes
möten, möten mot samma motsåtndare och eventuella meriter i diplomboxning i beaktning

Information om reserver i respektive viktklass hittar ni här

Mvh SBF:s sportsliga ledning