Nedan hittar ni viktig information inför SM i Karlstad gällande reserver och deltagande samt tränarlicenser:

Reserver och klassificering

Boxarna över kvalificeringsgränsen presenteras utan inbördes ordning, boxarna under kvalificeringsgränsen presenteras som första, andra, tredje reserv etc. Se kriterierna för uttagning/selektion nedan:

Ur inbjudan till Svenska Mästerskapen 2023

”I alla kategorier (senior, junior och ungdom) är antalet startande boxare max 8 st. Uppstår det en situation där det är fler än 8 anmälda boxare så kommer Head Coach för respektive kategori tillsammans med sportchef att göra en genomgång av anmälda boxare och ranka boxarna efter 2 kriterier:

* Hur hög tävlingsaktivitet boxarna har haft de senaste 6 månaderna.

* Antal matcher som boxare gått.”

När de ovanstående kriterierna bedömdes vara likställda (exempelvis, boxare A har totalt 10 matcher, och 2 matcher de senaste 6 månaderna – Boxare B har totalt 7 matcher, och 6 matcher de senaste 6 månaderna blir det ”1–1” i resultat), togs antal vinster och förluster samt inbördes möten i beaktning.

Inga Senior Herr B-boxare är tillåtna på SM på grund av vårt tävlingstillstånd från KSD

Här hittar ni listan över reserver i de klasser där det har behövts göras ett urval

Tränarlicenser

Som tidigare nämnts i inbjudan och annan kommunikation så krävs en giltig tränarlicens för att få vara med på Field of Play.

Här hittar ni listan över tränarlicenser. (Uppdaterad 2023-12-01)

För att förnya tränarlicenser så ska följande göras:
– Skicka in ett utdrag ur belastningsregistret, som ni begär ut från Polismyndigheten, och skicka in till Svenska Boxningsförbundet
– Betala in 200 kronor per licens som ska förnyas till SBF:s bankgiro 5723-8651

Ansöks det om nya licenser så ska ni göra följande:
– Fyll i formuläret Ansökan om tränarlicens – ni hittar det via följande länk
– Skicka in ett utdrag ur belastningsregistret, som ni begär ut från Polismyndigheten, och skicka in till Svenska Boxningsförbundet
– Betala in 200 kronor per licens som ska förnyas till SBF:s bankgiro 5723-8651

Frågor om ovanstående ställs till den sportsliga ledningen, sportchef eller head coach.

Mvh Svenska Boxningsförbundet