Information och bakgrund inför extra årsmöte

Efter skandalerna inom boxningen under OS 2016 har IBA (tidigare AIBA) inte varit inblandad i OS eller några kvaltävlingar inför OS. Boxningen fanns med på programmet i Tokyo 2020, men arrangerades av Internationella Olympiska Kommittén, IOC Task Force, vilket kommer vara detsamma under OS i Paris 2024.  Boxningen har sedan december 2020 inte funnits med på programmet i OS 2028 i Los Angeles som permanent sport, vilket boxningen har varit sedan olympiska spelens begynnelse.
Det finns en organisation som kallar sig ”Common Cause Alliance” (CCA) som startades för att arbeta för att behålla boxningen i OS. Medlemmar i CCA är bland andra USA, Frankrike, Finland, Tjeckien, Island, Australien, Schweiz, Nya Zeeland, Filippinerna, Kanada, Danmark, Sverige, Mexiko, Norge, Österrike, England, Nederländerna, Wales, Irland, Honduras och Tyskland.

Ett nytt världsförbund, World Boxing, har därmed startats för att skapa möjligheten för boxningen att komma tillbaka som permanent sport på OS-programmet. Detta har föranlett till att IOK kommunicerat att boxningen finns med i planerna till Los Angeles 2028, dock inte som permanent sport, då WB inte har tilldelats Olympisk status ännu.

WB har etablerat en publicerad tävlingsstruktur och kommer inom kort att publicera en tävlingskalender. Länder som ansökt och blivit godkända av WB hittills är Kanada, USA, Australien, Schweiz, Nya Zeeland, Nederländerna, England och Team GB. Många fler har ansökt och genomgår just nu processen för att bli godkända. Processen för godkänt medlemskap är omfattande men det finns en ambition att hjälpa alla de förbund som vill ansluta till WB med att uppfylla kraven för medlemskap.

World Boxing verkar idag med en tillfällig styrelse fram till deras kongress i November, då det ska väljas President och ny styrelse. I den tillfälliga styrelsen sitter SBF’s Karin Mattsson som medlem.

World Boxing arbetar även med en tillfällig Sport & Competition Committee fram till kongressen, där SBF’s Susanne Kärrlander blivit tillfrågad och sitter med. En tillfällig Marketing & Commercial Commission har också bildats, där SBF’s Per-Axel Sjöholm blivit tillfrågad och sitter med.

Och efter IOK:s beslut 22 juni 2023, att permanent frånta IBA rättigheterna till olympisk boxning så befinner sig boxningsvärlden idag i en stor förändring.

SBF’s anser styrelse att vi behöver möjliggöra för vår rörelse att följa med i den omställning och förändring som sker. Detta gör att vi behöver ändra formuleringen i våra stadgar som innebär att inte namnge det internationella förbund vi bör tillhöra.

I de befintliga stadgarna står att vi ska tillhöra AIBA, numera IBA.

Vi bereder en frihet för svensk boxning att följa det internationella förbund som motsvarar våra krav på demokrati och etik och framför allt ger möjligheten för våra boxare att kunna delta på den viktigaste tävlingen av alla och hålla den olympiska drömmen vid liv.

Då majoriteten av alla nationella förbund är ekonomiskt beroende av respektive nationella olympiska kommittéer så kommer det internationella förbund som blir erkänt av IOK, troligen bli världsledande. SBF’s anslag påverkas inte på samma sätt då RF även stödjer idrotter som inte har olympisk status. Ungefär 30 procent av de medel vi får är kopplade till elitidrott och läggs på landslagsverksamhet. Det är troligen den del av svensk boxning som skulle försvinna, det drabbar inte alla men är dock det mål som de flesta boxare har.

Svenska Boxningsförbundet är idag avstängda av IBA och för att häva den avstängningen måste SBF underkasta sig följande:

  • Bevisa för IBA att vi inte har några personer som deltar i ett annat internationellt boxningsförbund.
  • SBF måste tillhandahålla ett skriftligt uttalande till IBA, där vi bekräftar att vi avslutat deltagande i något annat internationellt boxningsförbund och förbinder oss att inte delta i sådana förbund i framtiden.
  • SBF måste publicera ett uttalande på vår officiella webbplats där man uttryckligen fördömer alla försök att etablera alternativa internationella boxningsförbund.

 

Dessa krav är ställda utanför den demokratiska ordningen som råder inom svensk idrott och kan rimligen inte accepteras av SBF.

Svenska boxningsförbundet och dess styrelse kan omöjligt veta exakt vad som kommer att ske i framtiden, men vi anser att det idag inte finns något bättre alternativ än att Sverige bör ansöka om medlemskap i WB.

Styrelsen i Svenska Boxningsförbundet