Valberedningen i SBF informerar här gällande de val som skall göras under årsmötet 2021. Nominering av kandidater till posterna kan göras till valberedningen fram till 14 februari 2021.

Hej boxningssverige,

Ett nytt årsmöte är på gång, det kommer bli den 9 maj 2021 och vi i SBF:s valberedning hoppas nu att alla boxningsklubbar i Sverige engagerar sig med att lämna in förslag till Valberedningen inför vårt arbete med att ta fram kandidater till SBF:s styrelse men även till SBF:s Disciplinnämnd och revisorer.

Nedan följer vilka val som skall göras samt hur respektive sittande ställt sig till frågan om omval. Tacksam om ni senast den 14 februari skickar in era förslag på kandidater till oss, skicka era förslag till benny.060.581295@telia.com med en kort motivering till kandidaten.

Lämna gärna mobilnummer i ert mail till valberedningen då vi kanske vill prata mer med er angående de förslag som ni lämnat in.

SBF:s styrelse

Ordförande för en period av 2 år, Anders Holmberg har avböjt omval.

Ledamot för en period av 2 år, Åke Johansson har avböjt omval.

Ledamot för en period av 2 år, Karin Mattsson står till förfogande för omval.

Ledamot för en period av 2 år, Pelle Löfving står till förfogande för omval.

Suppleant för en period av 1 år, Christine Andersson har avböjt omval.

Suppleant för en period av 1 år, Lars Westerberg står till förfogande för omval.

Disciplinnämnden

Ordförande för en period av 2 år, Tommy Torstenson har avböjt omval.

Ledamot för en period av 2 år, Anne-Merete Mellemsaether står till förfogande för omval.

Suppleant för en period av 2 år, Mosa Sayed står till förfogande för omval

Revisorer

Auktoriserad revisor för en period av 1 år, Niklas Lindh har avböjt omval.

Revisorssuppleant för en period av 1 år, Thomas Häggkvist står till förfogande för omval.

Lekmannarevisor för en period av 1 år, Mikael Broman står till förfogande för omval.

Här hittar ni informationen från valberedningen

Med vänliga boxningshälsningar

Valberedningen i Svenska Boxningsförbundet

Benny Wadell – benny.060.581295@telia.com el. 073–0248551
Anna Alexiusson – 070-632 23 88
Stefan Nordin – 070-877 75 62