Valberedningens information gällande personval vid årsmötet 2022 hittar ni här. Sista dagen att nominera kandidater till någon posterna nedan är den 8 mars och förslagen skall skickas till valberedningen.

Hej boxningsvänner!

Ett nytt årsmöte är på gång under våren, Svenska Boxningsförbundets Valberedning vill nu få in förslag från medlemsklubbarna till SBF:s styrelse men även till SBF:s Disciplinnämnd och revisorer.

Maila era förslag till: jeanaltun@hotmail.com

Förslag från föreningar till nedanstående val skall skickas till valberedningen senast den 8 mars 2022 med en kort motivering till kandidaten.

Nedan finner ni en genomgång av styrelsen och de val som ska göras under årsmötet 2022.

SBF:s styrelse
Ledamot för en period på 2 år, nu Susanne Kärrlander står till förfogande för omval 2 år till.
Ledamot för en period på 2 år, nu Jimmy Björketidt står till förfogande för omval 2 år till.
Ledamot för en period på 2 år, nu Cherida Town står till förfogande för omval 2 år till.

Suppleant för en period på 1 år, nu Linus Gustafsson avgår vid årsmötet, avstår från omval.
Suppleant för en period på 1 år, nu Milica Avramovic står till förfogande för omval 1 år till.

Disciplinnämnden
Ordförande nu John Brikell kvarstår i 1 år.

Ledamot nu Anne Merete Mellemsaether kvarstår i 1 år.

Ledamot nu Tommy Torstenson avgår vid årsmötet, avstår från omval.

Suppleant, nu Göran Andersson avgår vid årsmötet, avstår från omval.

Suppleant nu Mosa Sayed kvarstår i 1 år.

Revisorer
Auktoriserat Revisor nu Peter Ek står till förfogande för 1 år till.
Revisorssuppleant nu Thomas Häggkvist står till förfogande för 1 år till.
Lekmannarevisor nu Mikael Broman står till förfogande för 1 år till.

Ni hittar också informationen i sin helhet här

Med vänliga boxningshälsningar
Jean Altun
Ordförande Svenska Boxningsförbundets Valberedning 2021–2022
Mobil: 0761-859000
E-post: jeanaltun@hotmail.com