Valberedningen informerar om valen inför årsmötet 2020. Läs mer om valen och mer information gällande årsmötet från valberedningen.

Hej boxningsvänner!

Ett nytt årsmöte är på gång under våren, Svenska Boxningsförbundets Valberedning vill nu få in förslag från medlemsklubbarna till SBF:s styrelse men även till SBF:s Disciplinnämnd och revisorer. Maila era förslag till benny.060.581295@telia.com.

Förslag från föreningar till nedanstående val skall skickas till valberedningen senast den 1 mars 2020 med en kort motivering till kandidaten.

Nedan finner ni en genomgång av styrelsen och de val som ska göras under årsmötet 2020.

SBF:s styrelse

Ledamot för en period på 2 år, nu Per-Axel Sjöholm och som står till förfogande för 2 år till.

Ledamot för en period på 2 år, nu Susanne Kärrlander och som står till förfogande för 2 år till.

Ledamot för en period på 2 år, Patrick Wheeler har avgått. Nyval för en period av 2 år.

Suppleant för en period på 1 år, Alex Da Silva har avgått. Nyval för en period av 1 år.

Suppleant för en period på 1 år, nu Sara Björk som avgår vid årsmötet. Nyval för en period av 1 år.

Disciplinnämnden

Ledamot för en period på 2 år, nu John Brikell och som står till förfogande för 2 år till.

Suppleant för en period på 2 år, nu Göran Andersson och som står till förfogande för 2 år till.

Revisorer

Revisor för en period på 1 år, nu Niklas Lindh och som står till förfogande för 1 år till.

Revisor för en period på 1 år, nu Thomas Häggkvist och som står till förfogande för 1 år till.

Revisorssuppleant på 1 år, nu Mikael Broman och som står till förfogande för 1 år till.

Ni hittar också förslaget här

Med vänliga boxningshälsningar

Benny Wadell

Ordförande Svenska Boxningsförbundets Valberedning 2019–2020

Mobil: 073–0248551

E-post: benny.060.581295@telia.com