Inför årsmötet i Umeå den 13-14 maj låter valberedningen meddela följande inför de olika valen som ska göras

Styrelse:

Val av Ordförande på 2 år: sittande ordförande Per-Axel Sjöholm är tillfrågad och ställer upp för omval.

Val av Ledamot på 2 år: sittande ledamot Karin Mattsson är tillfrågad och ställer upp för omval.

Val av Ledamot på 2 år: sittande ledamot Pelle Löfving är tillfrågad och ställer upp för omval.

Val av Ledamot på 2 år: sittande ledamot Nader Kiswani är tillfrågad, ställer ej upp för omval.

Fyllnadsval av Ledamot på 1 år: sittande ledamot Klara Svensson avgår vid årsmötet.

Ledamöterna Cherida Town och Jimmy Björketidt (kvarstår i 1 år)

Val av suppleant på 1 år: sittande suppleant Milica Avramovic är tillfrågad och ställer upp för omval.

Val av suppleant på 1 år: sittande suppleant Tomas Magui avgår och ställer ej upp för omval.


Revisorer: 

Val av revisor på 1 år: sittande revisor (auktoriserad) Peter Ek är tillfrågad och ställer upp för omval.

Val av revisor på 1 år: sittande revisor (auktoriserad) Thomas Häggkvist är tillfrågad och ställer upp för omval.

Val av lekmannarevisor på 1 år: sittande lekmannarevisor Mikael Broman är tillfrågad och ställer upp för omval.

Valberedningen ber att få återkomma med hur det ser ut med val till disciplinnämnden då vi ej har fått kontakt med samtliga.

Förslag på kandidater till styrelsen kan lämnas till valberedningens ordförande Jeán Altun fram till och med 15 mars 2023. Förslag mailas till jeanaltun@hotmail.com

Ni hittar även informationen här

Mvh

Jean Altun / valberedningens ordförande