Svenska Boxningsförbundet vill härmed förtydliga sitt beslut att lämna IBA då vi står inför det faktum att boxningen riskerar att förlora sin rätt att kalla sig en olympisk sport. Anledningen till att Internationella Olympiska Kommittén 2019 uteslöt IBA (dåvarande AIBA) från OS, var stora brister i ledarskap, finansiering och korrupta matchbeslut.

Den 22 juni 2023 beslutade IOK att utesluta IBA permanent.

 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2023/06/2023-06-IOC-Comprehensive-Report-IBA.pdf

 

SBF påminner om delar av våra stadgar och regelverk.

I nuvarande (AIBA) regler som är godkända av KSD så kan en boxare endast representera ett nationellt förbund på tävlingar. Vid övergång till ett annat nationellt förbund så gäller en övergångsperiod på 2 år.

 

Förtydligande från SBF är att en boxare som representerat Sverige eller något annat land för ett annat förbund än SBF har en övergångsperiod på 2 år innan boxaren kan representera Sverige för SBF.

Detta gäller ej om boxaren representerar en klubb på en klubbtävling.

 

SBF Stadgar Kapitel 2:

1 § Medlemskap i förbundet

Punkt 3 Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och Förbundets stadgar och allmänna bestämmelser tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

5 § Medlemsdeltagande i den idrottsliga verksamheten

För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs förbundets godkännande.

Mvh Svenska Boxningsförbundets styrelse