Våra sportchefer Lars Myrberg och Lennart Bernström uppmuntrar här till träning i rätt mängd och rätt tempo inför kommande landslagsuppdrag.

Boxningsvänner!

Vi befinner oss i ett historiskt tidevarv. Ett av otaliga bevis är att både OS-kvalen och självaste OS har flyttats fram ett år.

I och med att all internationell och nationell tävlingsverksamhet är vilande, ställer det krav på oss som ledare och boxare. Vi befinner oss i en grundträningsperiod med råge. Viktigt, det speciella läget till trots, är att behålla rätt träningsvolym och träningsintensitet under denna period liksom under årets övriga träningsperioder. Inte minst för att boxarna ska vara rätt förberedda inför kommande uppdrag.

När Folkhälsomyndigheten blåst ”faran över”, siktar vi in oss på dels ett uppstartsläger för våra landslagsboxare och dels på förberedelserna inför de kommande OS-kvalen genom flera kortare läger på Bosön.

Vi ställer siktet högt för svensk boxning, och gör allt vi kan för att uppnå våra gemensamma sportsliga mål.

Tillsammans är vi starka!

Bästa boxningshälsningar

//Lennart Bernström och Lars Myrberg,

Sportchefer Svenska Boxningsförbundet