Svenska Boxningsförbundets styrelse har genom dess verkställande utskott enhälligt fattat beslut om fyra st bestraffningsärenden rörande ledande funktionärer inom boxningssporten.

Bakgrund till besluten står att finna i en allvarlig regelöverträdelse under de Sydsvenska Mästerskapen, lördagen den 18/1‐ 2014, där en junior matchades mot en 33‐årig motståndare (B-kategori). Den yngre boxaren blev knockad i den första ronden.
Regelöverträdelsen har i sig utsatt den yngre boxaren för en oacceptabel risk och matchningen har skett medvetet utan att hänsyn tagits till den tydliga klassificering och de regelverk som tillämpas inom SBF.
Följande funktionärer stängs av från medverkan i all tävlingsverksamhet som sorterar under och berör SBF:s verksamhet såväl nationellt som internationellt med angivande av avstängningens omfattning:

-Aktuell Tävlingsledare (12 månader)
-Aktuell Domaransvarig (12 månader)
-Tränare (6 månader)
-Aktuell ringdomare (2 månader)

I besluten fattade den 24/1-2014 avseende bestraffning genom avstängning har deltagit: Patrick Wheeler (Ordförande), Anders Holmberg (vice Ordförande), Åke Johansson (ledamot).
Samtliga funktionärer har givits möjlighet till yttrande före beslut.

 

/Pehr Grånefors
Generalsekreterare